Podróże

Optymalna ochrona w trakcie wypoczynku lub podróży służbowej.

Po co zmieniać plany, jeżeli można podróżować bez stresu.

Zakres ochrony dostosujemy do Twoich potrzeb. Sam decydujesz z których opcji chcesz skorzystać.

Chronimy od:

 • Kosztów transportu i repatriacji
 • poniesienia kosztów leczenia i pomocy
 • następstw nieszczęśliwych wypadków
 • kosztów udzielenia natychmiastowej pomocy oraz kosztów ratownictwa (assistance)
 • odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym za szkody na osobie lub rzeczy, zabezpieczenie przed zobowiązaniami finansowymi
 • utraty, zniszczenia lub uszkodzenia bagażu, dodatkowo od kosztów opóźnienia jego dostarczenia.
 • kosztów pobytu i transportu osoby towarzyszącej
 • kosztów przerwanej podróży

Opcjonalnie ubezpieczamy również sprzęt sportowy.

Minimum formalności, maximum ochrony.

 • Jesteśmy tutaj

  ul. Szczecińska 6A
  72-100 Goleniów

 • Zadzwoń do nas

  693 438 063 lub 607 819 779
  Fax (91) 419 04 40