18/02
2015

Zmiany w OC

Od 1 kwietnia 2015 roku wchodzą nowe przepisy dotyczące likwidacji szkód z OC sprawcy.

Co konkretnie oznaczają dla kierowców?

Ubezpieczalnie będą wyliczały odszkodowania na podstawie dostępnych części. Jeśli po wypłacie okaże się, że wypłata jest niewystarczająca, Zakład Ubezpieczeń będzie miał obowiązek wskazać poszkodowanemu warsztat w jego miejscu zamieszkania, który dokona naprawy za cenę wskazaną w kosztorysie.

W kosztorysie likwidatorzy będą uwzględniali tylko nowe części niezależnie od wieku pojazdu. Dotychczas wycena Ubezpieczycieli zawsze uwzględniała zużycie pojazdu.

Poszkodowany będzie mógł otrzymać rekompensatę za utratę wartości handlowej pojazdu po szkodzie.

Na koniec kwestia pojazdu zastępczego. Towarzystwa maja obowiązek zapewnić poszkodowanemu pojazd zastępczy. Nie zależnie od tego czy i jak ktoś pracuje oraz czy dysponuje inną forma komunikacji. Pojazd zastępczy po prostu się należy.

Wyższe odszkodowania to wyższe ceny ubezpieczeń. Wg ekspertów rok 2015 oznacza koniec wojny cenowej. Co przyniesie przyszłość zobaczymy. W naszym biurze podwyżek nie ma. Serdecznie zapraszamy.

  • Jesteśmy tutaj

    ul. Szczecińska 6A
    72-100 Goleniów

  • Zadzwoń do nas

    693 438 063 lub 607 819 779
    Fax (91) 419 04 40